Utställning på Borås Textilmuseum 2018


Sjuhäradsform kommer under Juli och Augusti månad delta med egen utställning i svängrummet på Textilmuseet i samband med att "Next Level Craft" har sin utställning.